hoangcafe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1873 W1991D146L1691)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hoangcafe (1881) winner (1746) 47S
2 lose hoangcafe (1909) goldstone (1962) 53S
3 win kwok (1693) hoangcafe (1889) 29S
4 win hoangcafe (1866) kwok (1716) 20S
5 win kwok (1741) hoangcafe (1841) 32S
6 win hoangcafe (1812) kwok (1770) 25S
7 lose kwok (1731) hoangcafe (1851) 18S
8 win hoangcafe (1824) kwok (1758) 23S
9 lose kwok (1718) hoangcafe (1864) 37S
10 win hoangcafe (1838) kwok (1744) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangcafe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames