cmlee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1736 W11355D2828L13416)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw danny50 (1836) cmlee (1733) 66S
2 lose cmlee (1749) mockiem (1749) 53S
3 lose arowan7 (1887) cmlee (1761) 28S
4 lose cmlee (1776) conanzai73 (1781) 76S
5 win cmlee (1759) huongtran (1808) 28S
6 lose cmlee (1774) huongtran (1793) 39S
7 win Qlaqla (1786) cmlee (1758) 67S
8 win cmlee (1741) Qlaqla (1803) 27S
9 win cmlee (1722) kiskunkun (1855) 39S
10 win kiskunkun (1876) cmlee (1701) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cmlee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames