Peter2016
Cờ nhanh: 1471 W0D0L2
Cờ chậm: 2213 W4024D883L3342)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win happy2000 (2182) Peter2016 (2201) 31S
2 lose Peter2016 (2214) happy2000 (2169) 37S
3 draw Peter2016 (2214) Sedbadrdmm (2220) 42S
4 lose Peter2016 (2227) Sedbadrdmm (2207) 71S
5 lose Peter2016 (2240) king_1989 (2211) 82S
6 lose Peter2016 (2254) king_1989 (2197) 73S
7 win Peter2016 (2243) ynhien (2172) 29S
8 win Peter2016 (2232) ynhien (2183) 19S
9 win Peter2016 (2225) SongNhue (1988) 49S
10 win Peter2016 (2217) ThongVo (2014) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Peter2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames