macho57
Cờ nhanh: 1551 W8D0L7
Cờ chậm: 2140 W578D360L457)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose blackhold (2030) macho57 (2159) 14S
2 win macho57 (2145) bopnam (2102) 20S
3 win bopnam (2117) macho57 (2130) 17S
4 win dang00 (2022) macho57 (2117) 34S
5 draw zifern_90 (2148) macho57 (2117) 17S
6 win macho57 (2078) michael197 (2205) 87S
7 draw macho57 (2076) chupuh (2123) 32S
8 win y2008 (2214) macho57 (2034) 31S
9 lose cHANTINH1973 (2084) macho57 (2048) 30S
10 win macho57 (2030) cHANTINH1973 (2102) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by macho57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames