votulaclu
Cờ nhanh: 1911 W46D3L18
Cờ chậm: 2024 W930D220L946)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win votulaclu (2013) success1993 (1869) 64S
2 draw success1993 (1865) votulaclu (2017) 40S
3 win votulaclu (2006) minhthu (1855) 54S
4 win votulaclu (1992) steel01 (1952) 25S
5 draw votulaclu (1992) hoakd (1962) 30S
6 win votulaclu (1979) sonvanloi (1883) 14S
7 win votulaclu (1969) bienbien (1779) 34S
8 win votulaclu (1952) nguyenbay (1987) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames