HoangLeDuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2055 W16828D2877L14146)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Frendy8899 (2001) HoangLeDuc (2058) 41S
2 lose DeanJones (2047) HoangLeDuc (2092) 19S
3 draw congtudoan (2054) HoangLeDuc (2094) 93S
4 lose HoangLeDuc (2114) ufo________ (2313) 40S
5 lose ngocnhan1 (2160) HoangLeDuc (2145) 54S
6 lose Hello (2349) HoangLeDuc (2166) 32S
7 lose Caphe_amazon (2391) HoangLeDuc (2186) 27S
8 draw bachvy00 (2174) HoangLeDuc (2186) 76S
9 lose Truonghung (2101) HoangLeDuc (2225) 43S
10 win HoangLeDuc (2205) tvvn (2001) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangLeDuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames