hoangc14
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2030 W8308D1565L7645)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win samac123 (1983) hoangc14 (2016) 21S
2 win hoangc14 (2001) samac123 (1998) 29S
3 win hoangc14 (1983) Vietqu (2065) 41S
4 lose Vietqu (2051) hoangc14 (1997) 15S
5 lose hanhkhat (2180) hoangc14 (2007) 32S
6 draw Du (2050) hoangc14 (2005) 38S
7 draw feelife (1990) hoangc14 (2005) 50S
8 win hoangc14 (1974) cautienvv (1959) 52S
9 lose hoangc14 (2001) Jayden15 (2075) 29S
10 win hoangc14 (1970) rongls (1966) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangc14, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames