Kiem_Ma9999
Cờ nhanh: 2207 W201D22L177
Cờ chậm: 2358 W645D158L536)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xinthua89 (2249) Kiem_Ma9999 (2206) 63F
2 win baodaklak (2493) Kiem_Ma9999 (2316) 34S
3 win Kiem_Ma9999 (2284) vuluonghau (2289) 74S
4 win Kiem_Ma9999 (2252) namteo (2264) 23S
5 win Kiem_Ma9999 (2213) giaban (2338) 36S
6 win Kiem_Ma9999 (2168) Caphe_amazon (2401) 31S
7 win HoangLeDuc (2293) Kiem_Ma9999 (2127) 26S
8 lose Trum_co_0000 (2088) Kiem_Ma9999 (2163) 76S
9 lose Kiem_Ma9999 (2189) HoangLeDuc (2281) 30S
10 win thanco123123 (2186) Kiem_Ma9999 (2173) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_Ma9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames