cophonui
Cờ nhanh: 1793 W719D39L882
Cờ chậm: 2069 W1710D316L2036)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win taurus9999 (1977) cophonui (2041) 56S
2 win cophonui (2011) hoangkimhuy (1985) 21S
3 win cophonui (1974) hoangkimhuy (2066) 43S
4 lose cophonui (2007) Jeans (1979) 26S
5 draw taurus9999 (2098) cophonui (2002) 143S
6 win cophonui (1973) vuilachinh31 (1924) 17S
7 lose cophonui (1996) vdhuynh0505 (2141) 12S
8 lose Master105 (2101) cophonui (2023) 21S
9 lose chemgio (2212) cophonui (2045) 18S
10 draw cophonui (2032) cobacgai (2261) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cophonui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames