cophonui
Cờ nhanh: 2055 W2393D158L2918
Cờ chậm: 2313 W3045D659L3811)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cophonui (2094) ChanhNiem (1971) 36F
2 win HngMnh4 (2132) cophonui (2058) 39F
3 win caothutrung (1987) cophonui (2029) 47F
4 win cophonui (1996) caothutrung (2020) 23F
5 win caothutrung (2057) cophonui (1959) 40F
6 lose cophonui (1983) emtunghi (2106) 15F
7 lose emtunghi (2079) cophonui (2010) 66F
8 win cophonui (1970) emtunghi (2119) 29F
9 lose emtunghi (2093) cophonui (1996) 31F
10 win cophonui (1954) emtunghi (2135) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cophonui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames