cophonui
Cờ nhanh: 1974 W877D49L1067
Cờ chậm: 1905 W1986D381L2395)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cophonui (1894) vtc (2092) 26S
2 win Tahungthinh (2049) cophonui (1851) 26S
3 lose LAiTA (2093) cophonui (1870) 27S
4 lose sodo (2053) cophonui (1892) 28S
5 lose Luuvantuan (1926) cophonui (1923) 39S
6 win DIEN2004 (1849) cophonui (1894) 24S
7 lose cophonui (1920) TuongGM (2010) 43S
8 win cophonui (1876) vochieudaisu (2094) 101S
9 lose TuongGM (2015) cophonui (1901) 28S
10 lose cophonui (1925) gn30013 (2045) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cophonui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames