Huyet_KiemSG
Cờ nhanh: 2032 W4130D270L3651
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Huyet_KiemSG (2016) dieuholyson9 (2021) 51F
2 lose Huyet_KiemSG (2033) phoenix207 (1973) 43F
3 lose Huyet_KiemSG (2046) HoangTon (2124) 58F
4 win HoangTon (2143) Huyet_KiemSG (2027) 42F
5 lose ABC123456789 (2171) Huyet_KiemSG (2039) 56F
6 win Huyet_KiemSG (2018) ABC123456789 (2192) 42F
7 lose Huyet_KiemSG (2037) mrvanly (1918) 27F
8 lose Huyet_KiemSG (2050) Tuananh1982 (2127) 1F
9 draw Huyet_KiemSG (2054) sauhung (1913) 108F
10 win sauhung (1925) Huyet_KiemSG (2042) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Huyet_KiemSG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames