tue90
Cờ nhanh: 1807 W7356D874L7887
Cờ chậm: 1973 W2610D839L2983)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kinhphuyen (2062) tue90 (1971) 33S
2 draw tue90 (1969) kinhphuyen (2064) 52S
3 lose tue90 (1985) fee (1954) 32S
4 win fee (1970) tue90 (1969) 52S
5 lose tue90 (1984) chochieudit (2002) 31S
6 draw kocohoinha (1945) tue90 (1985) 62S
7 win tue90 (1970) kocohoinha (1960) 59S
8 lose trikinhte25 (2005) tue90 (1985) 34S
9 lose tue90 (2001) trikinhte25 (1989) 38S
10 win tue90 (1980) anhhatau (2163) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tue90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames