tue90
Cờ nhanh: 1789 W7370D876L7903
Cờ chậm: 2077 W3616D1101L4143)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Luyen4duy (1794) tue90 (1755) 38F
2 lose GaiDamDang (1725) tue90 (1772) 41F
3 lose tue90 (1790) GaiDamDang (1707) 24F
4 lose anhai (1815) tue90 (1805) 25F
5 lose tue90 (1821) anhai (1799) 33F
6 lose tue90 (1836) weakgame (1856) 12F
7 win cotuong1289 (1746) tue90 (1823) 44F
8 lose tue90 (1838) winhp1 (1870) 20F
9 lose tue90 (1854) winhp1 (1854) 30F
10 win tue90 (1840) misha (1798) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tue90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames