saomainq
Cờ nhanh: 2040 W3417D658L3265
Cờ chậm: 1897 W57D14L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saomainq (2028) docco_cauhoa (1920) 26F
2 lose thanhlap (1854) saomainq (2049) 39F
3 win saomainq (2039) thanhlap (1864) 37F
4 win HuongHo (1783) saomainq (2031) 42F
5 win saomainq (2022) HuongHo (1792) 40F
6 lose kemcho (1995) saomainq (2039) 52F
7 win saomainq (2024) kemcho (2010) 37F
8 draw laanhkhoa (2044) saomainq (2024) 40F
9 draw saomainq (2024) laanhkhoa (2044) 93F
10 win thapvuong (1984) saomainq (2009) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saomainq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames