thangmattri
Cờ nhanh: 1806 W10022D1437L8655
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win teodeptrai (1759) thangmattri (1792) 50F
2 win thangmattri (1777) teodeptrai (1774) 27F
3 lose thangmattri (1793) thanhlsthanh (1766) 32F
4 win thanhlsthanh (1782) thangmattri (1777) 27F
5 win so3209 (1520) thangmattri (1759) 50F
6 win letrunghong (1724) thangmattri (1744) 34F
7 win letrunghong (1740) thangmattri (1728) 49F
8 lose QVinh (1747) thangmattri (1743) 31F
9 lose thangmattri (1773) cano1 (1796) 21F
10 win cano1 (1833) thangmattri (1736) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thangmattri, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames