hanoi08
Cờ nhanh: 2000 W3870D224L3719
Cờ chậm: 1876 W237D96L174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hanoi08 (2014) quochuanbp (2063) 63F
2 lose quochuanbp (2048) hanoi08 (2029) 41F
3 win ykc83 (1994) hanoi08 (2014) 22F
4 lose hanoi08 (2031) ykc83 (1977) 49F
5 win hanoi08 (2012) suteki_dane (2142) 42F
6 lose suteki_dane (2130) hanoi08 (2024) 37F
7 win hanoi08 (2008) BidaM (2039) 12F
8 draw BidaM (2039) hanoi08 (2008) 76F
9 lose cotuong1289 (2077) hanoi08 (2022) 18F
10 win xuanhai1994 (2034) hanoi08 (2006) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoi08, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames