MaroonBell
Cờ nhanh: 1960 W3336D79L2123
Cờ chậm: 1632 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win johnchow2013 (1755) MaroonBell (1939) 28F
2 win MaroonBell (1916) johnchow2013 (1778) 23F
3 lose MaroonBell (1963) nguyetthach7 (1683) 32F
4 lose MaroonBell (2005) Tranthanhtam (1834) 32F
5 lose Tranthanhtam (1788) MaroonBell (2051) 23F
6 win MaroonBell (2030) tamdang (1850) 27F
7 win tamdang (1874) MaroonBell (2006) 42F
8 win MaroonBell (1979) tamdang (1901) 23F
9 lose paul73 (1962) MaroonBell (1996) 50F
10 lose MaroonBell (2006) susi_2012 (2198) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaroonBell, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames