Sky123
Cờ nhanh: 1811 W1070D64L925
Cờ chậm: 1625 W29D2L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Sky123 (1828) jupiter (1779) 26F
2 lose Sky123 (1841) HamThe (1931) 57F
3 win Sky123 (1826) giangcao (1798) 28F
4 win giangcao (1814) Sky123 (1810) 37F
5 win CHOY_ng (1703) Sky123 (1797) 37F
6 win Sky123 (1784) CHOY_ng (1716) 85F
7 lose laptruong888 (1772) Sky123 (1800) 68F
8 win Sky123 (1784) laptruong888 (1788) 37F
9 win Sky123 (1767) xscorpiousx (1826) 67F
10 win Sky123 (1751) gietemdi (1783) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sky123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames