Sky123
Cờ nhanh: 1732 W297D13L245
Cờ chậm: 1637 W27D1L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Sky123 (1658) Bavannguyen (1457) 29S
2 lose Sky123 (1748) tommy1980 (1728) 25F
3 win Sky123 (1641) GarLyn_Ho8 (1675) 46S
4 lose Spuknit2020 (1742) Sky123 (1764) 21F
5 lose Gianlamphaio (1780) Sky123 (1779) 12F
6 lose Sky123 (1799) Heloyou (1646) 28F
7 lose hoctap2 (1847) Sky123 (1813) 15F
8 lose Sky123 (1831) kiembinh (1736) 10F
9 win buonluon (1802) Sky123 (1816) 37F
10 lose thuaai (1774) Sky123 (1852) 13F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sky123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames