coichungtao
Cờ nhanh: 1948 W5142D246L4628
Cờ chậm: 1765 W753D100L623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vedaulangtu (1950) coichungtao (1932) 15F
2 draw coichungtao (1932) vedaulangtu (1950) 54F
3 lose RanVang77 (1791) coichungtao (1952) 32F
4 lose coichungtao (1966) game08a (2012) 40F
5 win coichungtao (1951) nxthanh67 (1933) 45F
6 win tmd13 (1885) coichungtao (1937) 29F
7 win coichungtao (1922) BidaM (1920) 31F
8 lose BidaM (1903) coichungtao (1939) 41F
9 lose coichungtao (1954) Cocom20 (1971) 64F
10 win Cocom20 (1988) coichungtao (1937) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by coichungtao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames