Newplayer
Cờ nhanh: 2271 W1152D174L971
Cờ chậm: 1856 W36D8L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Khactt (1963) Newplayer (1869) 42S
2 lose Newplayer (1882) Khactt (1950) 25S
3 win yong (1920) Newplayer (1865) 35S
4 win rongthien88 (1913) Newplayer (1848) 57S
5 lose Newplayer (1863) letampabay (1875) 20S
6 lose letampabay (1859) Newplayer (1879) 15S
7 win Namcali (1895) Newplayer (1863) 45S
8 lose Newplayer (1879) tronglu (1850) 30S
9 win Newplayer (1860) dong2020 (1966) 45S
10 win thamaster (1778) Newplayer (1847) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Newplayer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames