hoangduocsuv
Cờ nhanh: 2009 W3384D262L2986
Cờ chậm: 2067 W357D61L256)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangduocsuv (2023) CoLover (2076) 25F
2 win docco_cauhoa (1899) hoangduocsuv (2011) 132F
3 lose hoangduocsuv (2028) khongcan (1965) 42F
4 win khongcan (1979) hoangduocsuv (2014) 29F
5 lose hoangduocsuv (2030) nccotuong (2006) 1F
6 win hoangduocsuv (2016) tuthanxam (1961) 51F
7 win hoangduocsuv (2001) tuthanxam (1976) 37F
8 win movinon82 (2058) hoangduocsuv (1983) 73F
9 win xuctienTN (1988) hoangduocsuv (1967) 29F
10 lose hoangduocsuv (1983) xuctienTN (1972) 61F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangduocsuv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames