yhk
Cờ nhanh: 1929 W12432D379L11966
Cờ chậm: 1708 W1007D71L933)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yhk (1945) hoabmt1966 (1933) 50F
2 win yhk (1925) STDUONG (2083) 50F
3 win yhk (1910) emgai_que (1898) 76F
4 win yhk (1893) saugia (1950) 36F
5 lose yhk (1909) SCKH2003 (1906) 68F
6 lose yhk (1924) donayl (1947) 16F
7 win yhk (1911) Tdtartvn (1816) 31F
8 lose yhk (1926) caolamma15 (1941) 38F
9 lose yhk (1941) vukhai (1948) 31F
10 win yhk (1923) chienbinhabc (2009) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yhk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames