tongky217
Cờ nhanh: 1913 W14395D2296L11572
Cờ chậm: 1894 W399D102L281)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tongky217 (1901) caluda (1772) 22F
2 win Vitquacquac (1742) tongky217 (1890) 27F
3 win tongky217 (1880) Taydoc_02 (1676) 75F
4 win henryle1923 (1568) tongky217 (1873) 31F
5 lose tongky217 (1920) cttruong (1637) 26F
6 win cttruong (1654) tongky217 (1903) 28F
7 lose Porschaaa (2006) tongky217 (1916) 56F
8 win tongky217 (1905) Vitquacquac (1753) 21F
9 win Taydoc_02 (1732) tongky217 (1894) 35F
10 lose concanho (1895) tongky217 (1910) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tongky217, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames