tongky217
Cờ nhanh: 2110 W14973D2412L12016
Cờ chậm: 1868 W601D156L430)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tongky217 (2084) Hahe85 (1997) 26F
2 win nhatnam (2004) tongky217 (2056) 42F
3 lose Binhphong_Ma (2087) tongky217 (2071) 15F
4 draw nghaiquang (2013) tongky217 (2072) 51F
5 win Vukhactu63 (1866) tongky217 (2062) 51F
6 lose emtunghi (2089) tongky217 (2077) 82F
7 lose thanhphong68 (1866) tongky217 (1884) 44S
8 win Tamkhong (2150) tongky217 (2039) 35F
9 win tongky217 (2025) thuacuoc (1977) 63F
10 win tongky217 (2012) autopia (1921) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tongky217, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames