Son_hoangtu
Cờ nhanh: 1961 W12067D877L11216
Cờ chậm: 1575 W21D3L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose better (2024) Son_hoangtu (1975) 26F
2 lose Son_hoangtu (1990) better (2009) 34F
3 win Son_hoangtu (1976) anhthy (1918) 68F
4 win anhthy (1933) Son_hoangtu (1961) 52F
5 win Son_hoangtu (1945) medioky (1977) 18F
6 lose medioky (1962) Son_hoangtu (1960) 33F
7 draw lolo (1873) Son_hoangtu (1962) 185F
8 win Son_hoangtu (1948) lolo (1887) 37F
9 win Son_hoangtu (1932) unik (1961) 113F
10 win leduchuong (1903) Son_hoangtu (1917) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Son_hoangtu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames