careless
Cờ nhanh: 1666 W10964D775L9972
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VODANH (1530) careless (1686) 36F
2 win careless (1674) VODANH (1542) 37F
3 lose careless (1692) danhcd (1619) 21F
4 lose Brunopham (1739) careless (1707) 16F
5 lose careless (1723) Brunopham (1723) 14F
6 lose careless (1740) TincoiboN (1689) 20F
7 lose careless (1761) nvth_2 (1574) 28F
8 lose QVinh (1801) careless (1776) 19F
9 lose huynhdaklak (1749) careless (1793) 11F
10 lose careless (1810) tronghien (1776) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by careless, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames