nsca
Cờ nhanh: 1727 W9716D499L10186
Cờ chậm: 1644 W3031D466L3401)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nsca (1662) pay_ing (1575) 28S
2 win pay_ing (1589) nsca (1648) 25S
3 lose nsca (1660) Too (1778) 27S
4 win Too (1798) nsca (1640) 22S
5 lose Songthan (1678) nsca (1655) 34S
6 win nsca (1638) Songthan (1695) 44S
7 lose humxam1950 (1753) nsca (1650) 28S
8 lose humxam1950 (1740) nsca (1663) 28S
9 win nsca (1646) SUSU (1701) 26S
10 lose SUSU (1686) nsca (1661) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nsca, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames