atam
Cờ nhanh: 2081 W19031D1895L12214
Cờ chậm: 1522 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win atam (2069) dncln (1940) 23F
2 win atam (2057) mrvanly (1952) 53F
3 win mrvanly (1965) atam (2044) 60F
4 win tp3 (1893) atam (2033) 27F
5 win atam (2024) tttyttt (1817) 37F
6 win tttyttt (1827) atam (2014) 43F
7 win tmd13 (1877) atam (2002) 31F
8 win atam (1990) tmd13 (1889) 78F
9 win ao_anh (1794) atam (1980) 13F
10 draw hankss (1759) atam (1986) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by atam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames