concanho
Cờ nhanh: 1858 W1270D128L1149
Cờ chậm: 1876 W53D9L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win christine_38 (1722) concanho (1846) 29F
2 win concanho (1834) christine_38 (1734) 23F
3 win concanho (1824) Imperial (1650) 48F
4 lose HCM_Terror (1826) concanho (1840) 61F
5 lose concanho (1857) HCM_Terror (1809) 26F
6 win spykid (1835) concanho (1842) 29F
7 lose concanho (1859) spykid (1818) 46F
8 lose concanho (1876) Function (1831) 43F
9 lose concanho (1892) justin_t (1873) 43F
10 win justin_t (1889) concanho (1876) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by concanho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames