GiaBinh0905
Cờ nhanh: 2040 W8473D264L8671
Cờ chậm: 1794 W499D36L492)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GiaBinh0905 (2028) Instrict (1906) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames