ducan
Cờ nhanh: 1746 W2415D200L2432
Cờ chậm: 1975 W580D125L561)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducan (1762) BinhDan369 (1748) 28F
2 win whowe (1720) ducan (1747) 45F
3 win ducan (1731) whowe (1736) 38F
4 lose haha_2009 (1782) ducan (1745) 66F
5 lose ducan (1760) haha_2009 (1767) 68F
6 win monkey68 (1740) ducan (1745) 43F
7 win ducan (1732) ATI (1634) 42F
8 win hongduc97 (1557) ducan (1721) 29F
9 lose ducan (1740) KhoaN4 (1638) 38F
10 win trumanchot (1679) ducan (1726) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames