metallica07
Cờ nhanh: 2007 W1363D189L1374
Cờ chậm: 2176 W1807D535L1689)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win metallica07 (2165) zxcvbnm (2023) 7S
2 win metallica07 (2155) blackhold (1979) 21S
3 win metallica07 (1995) toshiba2011 (1865) 19F
4 win MinhNguyen56 (1973) metallica07 (1980) 47F
5 lose metallica07 (2001) toshiba2011 (1811) 45F
6 draw metallica07 (2156) maisieuphong (2101) 71S
7 lose maisieuphong (2083) metallica07 (2174) 35S
8 win AsianDragon (1968) metallica07 (2164) 33S
9 win metallica07 (2154) AsianDragon (1978) 72S
10 lose songxa09 (1950) metallica07 (2019) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by metallica07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames