metallica07
Cờ nhanh: 2114 W2599D350L2592
Cờ chậm: 2110 W2105D626L1951)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Etiger (2058) metallica07 (2128) 9S
2 win Quantrong (2112) metallica07 (2112) 31S
3 win ajkieu (2050) metallica07 (2100) 30F
4 win hoangk51 (2040) metallica07 (2086) 60F
5 win metallica07 (2071) hoangk51 (2055) 31F
6 lose metallica07 (2091) Xuansang691 (1949) 22F
7 lose coolman2 (1907) metallica07 (2113) 28F
8 win metallica07 (2103) coolman2 (1917) 64F
9 win metallica07 (2090) chantroixa (2008) 33F
10 win metallica07 (2080) TDDung (1877) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by metallica07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames