metallica07
Cờ nhanh: 2132 W4116D600L4007
Cờ chậm: 2260 W2843D848L2589)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose metallica07 (2153) amigo (1952) 21F
2 win amigo (1962) metallica07 (2143) 22F
3 lose metallica07 (2177) khoile (2141) 27F
4 win metallica07 (2154) thanhsonle (2010) 49F
5 win metallica07 (2129) rahon (2024) 52F
6 win thinh61 (2108) metallica07 (2097) 29F
7 lose metallica07 (2119) Master4ever (1893) 25F
8 win playfast2017 (2084) metallica07 (2104) 42F
9 lose metallica07 (2121) jutta (2077) 24F
10 win jutta (2092) metallica07 (2106) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by metallica07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames