garaoto
Cờ nhanh: 2206 W386D26L295
Cờ chậm: 1866 W14160D1366L13263)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose garaoto (1879) ConChotTan (1973) 53S
2 lose ConChotTan (1960) garaoto (1892) 33S
3 win garaoto (1874) tmv (1955) 27S
4 lose dungxephaoma (1928) garaoto (1888) 54S
5 win garaoto (1870) dungxephaoma (1946) 18S
6 win vuicuoi (1838) garaoto (1855) 103S
7 win gold2004 (1781) garaoto (1841) 51S
8 win garaoto (1826) gold2004 (1796) 31S
9 win garaoto (1813) trieucd1975 (1746) 28S
10 win trieucd1975 (1760) garaoto (1799) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by garaoto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames