moon180
Cờ nhanh: 1995 W18939D3169L17295
Cờ chậm: 2054 W898D226L693)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danmientay (1980) moon180 (2011) 44F
2 draw moon180 (2012) danmientay (1979) 102F
3 win moon180 (1999) funn6 (1925) 63F
4 lose funn6 (1906) moon180 (2018) 44F
5 lose Robo (2305) moon180 (2034) 1F
6 win moon180 (2013) tp3 (1835) 18F
7 win tp3 (1859) moon180 (1989) 38F
8 win moon180 (1977) namca (1855) 26F
9 win moon180 (1965) Leipzig (1834) 56F
10 win Lai_khach (1915) moon180 (1951) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by moon180, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames