VinhQ123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1819 W34396D4539L32270)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VinhQ123 (1799) trunghieu09 (1953) 21S
2 lose VinhQ123 (1811) trunghieu09 (1941) 14S
3 win tdh (1766) VinhQ123 (1796) 59S
4 lose VinhQ123 (1814) tdh (1748) 22S
5 win ngasos (1806) VinhQ123 (1798) 30S
6 lose VinhQ123 (1814) ngasos (1790) 35S
7 lose jackyvnn1981 (1877) VinhQ123 (1828) 20S
8 lose VinhQ123 (1843) ongchich (1863) 32S
9 lose ongchich (1847) VinhQ123 (1859) 22S
10 win VinhQ123 (1841) trauvang117 (1927) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VinhQ123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames