Bach_Thang
Cờ nhanh: 1528 W64D0L69
Cờ chậm: 1473 W4650D357L5017)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bach_Thang (1494) vancotuong (1292) 50S
2 lose Bach_Thang (1510) Tam_usa (1501) 1S
3 lose Bach_Thang (1525) quangkhoidin (1537) 37S
4 win duffyduck (1489) Bach_Thang (1510) 24S
5 lose Bach_Thang (1525) HSK (1536) 40S
6 lose HSK (1520) Bach_Thang (1541) 31S
7 win cungque (1467) Bach_Thang (1527) 54S
8 lose Bach_Thang (1542) nghia_hiep (1556) 108S
9 lose Bach_Thang (1555) ANHTIEN (1627) 38S
10 lose TheSon82 (1480) Bach_Thang (1573) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bach_Thang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames