tease
Cờ nhanh: 1620 W6076D33L5110
Cờ chậm: 1679 W1275D2L1043)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose laogiagia123 (1596) tease (1698) 20S
2 win laogiagia123 (1609) tease (1685) 21S
3 win faraon1957 (1744) tease (1667) 25S
4 lose Linh9 (1508) tease (1688) 24S
5 win Linh9 (1519) tease (1677) 23S
6 win anqualda (1614) tease (1663) 15S
7 win dongctbg2 (1568) tease (1650) 27S
8 win dongctbg2 (1582) tease (1636) 41S
9 win tease (1619) trinhngocson (1671) 29S
10 win tonyphan (1686) tease (1601) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tease, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames