tonyzl12345
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1469 W7057D327L8447)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NhnTm (1592) tonyzl12345 (1481) 25S
2 win tonyzl12345 (1464) hoacaivang (1519) 26S
3 win tonyzl12345 (1448) namtrang (1464) 38S
4 lose Sontran (1522) tonyzl12345 (1462) 15S
5 lose tonyzl12345 (1477) Sontran (1507) 44S
6 lose minhcanhla (1549) tonyzl12345 (1491) 40S
7 lose ntm (1675) tonyzl12345 (1501) 9S
8 lose phan (1518) tonyzl12345 (1516) 48S
9 lose tonyzl12345 (1532) phan (1502) 56S
10 win tonyzl12345 (1516) DiegoPham (1535) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tonyzl12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames