vinha1901
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1698 W765D41L799)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quickquick (1700) vinha1901 (1682) 54S
2 win vinha1901 (1665) quickquick (1717) 28S
3 lose yl_chooi (1563) vinha1901 (1684) 30S
4 lose thach1972 (1695) vinha1901 (1700) 19S
5 lose KL2022 (1790) vinha1901 (1713) 49S
6 win vinha1901 (1700) soo (1616) 43S
7 win dong1943 (1613) vinha1901 (1687) 56S
8 win ongua2021 (1599) vinha1901 (1674) 4S
9 win anhvu2003 (1635) vinha1901 (1659) 70S
10 lose vinha1901 (1672) bnv2016 (1769) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vinha1901, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames