juwen28
Cờ nhanh: 1951 W19162D1295L17033
Cờ chậm: 2253 W2032D381L1544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw juwen28 (2258) qwaszxer1 (2064) 41S
2 win qwaszxer1 (2074) juwen28 (2248) 45S
3 lose Hoamacco (1811) juwen28 (1971) 67F
4 draw juwen28 (1975) Hoamacco (1807) 73F
5 lose Chinese9 (1893) juwen28 (1994) 42F
6 lose juwen28 (2009) nccotuong (2040) 57F
7 lose nccotuong (2025) juwen28 (2024) 63F
8 lose cotuong1289 (2035) juwen28 (2040) 33F
9 lose juwen28 (2057) cotuong1289 (2018) 38F
10 win GrandMaster (1804) juwen28 (2049) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by juwen28, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames