luyenchien
Cờ nhanh: 2035 W25043D299L27387
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anh_thang957 (1926) luyenchien (2054) 47F
2 lose anh_thang957 (1906) luyenchien (2074) 41F
3 win ZuiZoi (2073) luyenchien (2058) 29F
4 lose ZuiZoi (2057) luyenchien (2074) 48F
5 win cha_cha_cha (2122) luyenchien (2057) 31F
6 win ngoc1234 (2024) luyenchien (2042) 43F
7 win ngoc1234 (2040) luyenchien (2026) 1F
8 win cha_cha_cha (2161) luyenchien (2006) 16F
9 win vanthuy61 (1999) luyenchien (1990) 38F
10 win thinhnhd (2129) luyenchien (1970) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luyenchien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames