mailbachdang
Cờ nhanh: 1555 W673D31L699
Cờ chậm: 1622 W18D2L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose panda01 (1593) mailbachdang (1570) 41F
2 win DangVu (1502) mailbachdang (1556) 10F
3 win mailbachdang (1541) DangVu (1517) 29F
4 win HangNga (1486) mailbachdang (1527) 27F
5 win mailbachdang (1512) sunny1966 (1484) 33F
6 lose mailbachdang (1524) hongdoan (1652) 39F
7 lose hongdoan (1640) mailbachdang (1536) 32F
8 lose mailbachdang (1548) sgdude (1660) 24F
9 win xebocsat (1458) mailbachdang (1535) 48F
10 win mailbachdang (1521) xebocsat (1472) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mailbachdang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames