kev123
Cờ nhanh: 1652 W18430D907L18872
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kev123 (1667) AnhKG123 (1693) 22F
2 lose nhauxuc (1633) kev123 (1684) 23F
3 win kev123 (1671) son5678 (1605) 46F
4 win son5678 (1619) kev123 (1657) 42F
5 win kev123 (1640) TgoOn (1701) 25F
6 win TgoOn (1719) kev123 (1622) 30F
7 win kev123 (1608) hnlaw1977 (1568) 24F
8 win hnlaw1977 (1583) kev123 (1593) 20F
9 win kev123 (1577) ntrongm (1604) 33F
10 win kev123 (1560) ntrongm (1621) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kev123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames