kev123
Cờ nhanh: 1654 W20158D1017L20619
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kev123 (1668) luckyone (1715) 16F
2 lose luckyone (1700) kev123 (1683) 44F
3 win kenny2001 (1751) kev123 (1665) 25F
4 lose kenny2001 (1737) kev123 (1679) 22F
5 win nb_universal (1609) kev123 (1665) 13F
6 lose anhthy (1859) kev123 (1675) 46F
7 lose kev123 (1686) anhthy (1848) 51F
8 lose Huylinh (1704) kev123 (1701) 23F
9 lose kev123 (1717) convit (1703) 24F
10 lose convit (1686) kev123 (1734) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kev123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames