choi_co_tang
Cờ nhanh: 1551 W9339D179L10926
Cờ chậm: 1620 W981D54L1015)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngonhon (1830) choi_co_tang (1568) 25F
2 lose choi_co_tang (1586) ngonhon (1812) 25F
3 lose ngonhon (1791) choi_co_tang (1607) 33F
4 lose choi_co_tang (1641) chess80 (1592) 33F
5 lose chess80 (1553) choi_co_tang (1680) 15F
6 win choi_co_tang (1653) chess80 (1580) 67F
7 lose chess80 (1539) choi_co_tang (1694) 40F
8 win choi_co_tang (1669) chess80 (1564) 60F
9 lose choi_co_tang (1680) Orn (1819) 45F
10 lose Orn (1807) choi_co_tang (1692) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choi_co_tang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames