choi_co_tang
Cờ nhanh: 1712 W10609D206L12541
Cờ chậm: 1691 W995D54L1033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choi_co_tang (1744) tieubao2001 (1739) 26F
2 win tieubao2001 (1775) choi_co_tang (1708) 33F
3 lose choi_co_tang (1739) tieubao2001 (1744) 34F
4 win tieubao2001 (1780) choi_co_tang (1703) 20F
5 lose choi_co_tang (1733) tieubao2001 (1750) 50F
6 lose tieubao2001 (1715) choi_co_tang (1768) 48F
7 win choi_co_tang (1736) tieubao2001 (1747) 21F
8 lose tieubao2001 (1712) choi_co_tang (1771) 22F
9 win choi_co_tang (1739) tieubao2001 (1744) 39F
10 lose tieubao2001 (1709) choi_co_tang (1774) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choi_co_tang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames