choi_co_tang
Cờ nhanh: 1678 W9945D188L11731
Cờ chậm: 1652 W985D54L1023)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TamGiacMach (1791) choi_co_tang (1704) 54F
2 win choi_co_tang (1665) aothanhtin (1785) 24F
3 win backhanh50 (1594) choi_co_tang (1651) 22F
4 win choi_co_tang (1636) backhanh50 (1609) 48F
5 lose backhanh50 (1592) choi_co_tang (1653) 53F
6 win choi_co_tang (1638) backhanh50 (1607) 25F
7 win backhanh50 (1622) choi_co_tang (1623) 36F
8 win choi_co_tang (1606) backhanh50 (1639) 23F
9 win backhanh50 (1657) choi_co_tang (1588) 56F
10 lose choi_co_tang (1602) backhanh50 (1643) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choi_co_tang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames