hocdanhchoi
Cờ nhanh: 1489 W16347D278L15670
Cờ chậm: 1679 W25D1L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hocdanhchoi (1497) cotinhle (1745) 7F
2 lose hocdanhchoi (1506) cotinhle (1736) 28F
3 win hocdanhchoi (1490) hoaiphuongg (1521) 19F
4 win hoaiphuongg (1538) hocdanhchoi (1473) 47F
5 win hocdanhchoi (1457) thichchoico (1487) 30F
6 lose thichchoico (1471) hocdanhchoi (1473) 15F
7 lose lenguyenminh (1420) hocdanhchoi (1491) 41F
8 win hocdanhchoi (1474) dangdinhhieu (1527) 33F
9 lose dangdinhhieu (1512) hocdanhchoi (1489) 29F
10 lose thangdk10 (1434) hocdanhchoi (1507) 2F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hocdanhchoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames