talaidenday
Cờ nhanh: 1801 W539D29L518
Cờ chậm: 1738 W103D24L76)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tutony00 (1609) talaidenday (1791) 47F
2 win Viper_99 (1795) talaidenday (1775) 22F
3 lose hieukhoa (1758) talaidenday (1792) 22F
4 win talaidenday (1777) hieukhoa (1773) 21F
5 win Anh_SauLeo (1731) talaidenday (1762) 23F
6 win talaidenday (1746) Anh_SauLeo (1747) 19F
7 win Phao_ganh99 (1493) talaidenday (1738) 35F
8 win talaidenday (1729) Phao_ganh99 (1502) 41F
9 lose pcau (1602) talaidenday (1749) 51F
10 win hocdanhchoi (1573) talaidenday (1738) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by talaidenday, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames