dungvoda
Cờ nhanh: 1664 W16870D520L17868
Cờ chậm: 1814 W816D102L764)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungvoda (1684) lakhe (1547) 43F
2 lose lakhe (1526) dungvoda (1705) 43F
3 win minhbpm (1612) dungvoda (1692) 45F
4 win dungvoda (1678) minhbpm (1626) 32F
5 win dungvoda (1663) Cudung (1641) 41F
6 lose dungvoda (1678) HungTung (1701) 43F
7 win HungTung (1718) dungvoda (1661) 45F
8 lose Len (1691) dungvoda (1676) 22F
9 win fairfax2006 (1727) dungvoda (1658) 31F
10 lose dungvoda (1672) fairfax2006 (1713) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungvoda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames