dfense
Cờ nhanh: 1724 W2616D132L2331
Cờ chậm: 1796 W397D52L340)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dfense (1707) tommy1980 (1742) 43F
2 win dfense (1695) funkytown (1572) 64F
3 lose dfense (1711) Huunghia1512 (1705) 25F
4 win dfense (1698) weiwen (1619) 28F
5 lose hoa2008 (1725) dfense (1713) 34F
6 lose dfense (1729) hoa2008 (1709) 43F
7 lose kenkin12 (1728) dfense (1745) 31F
8 win dfense (1731) tahuutat (1684) 28F
9 win chinhtr (1556) dfense (1720) 51F
10 win dfense (1709) chinhtr (1567) 66F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dfense, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames