casymailoan
Cờ nhanh: 1576 W18643D272L26100
Cờ chậm: 1557 W6012D418L7489)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win casymailoan (1562) ChiPheo1 (1507) 42F
2 win ChiPheo1 (1522) casymailoan (1547) 50F
3 win mikco (1594) casymailoan (1530) 32F
4 lose peterha72 (1628) casymailoan (1557) 50F
5 lose casymailoan (1571) doanganh (1632) 44F
6 lose doanganh (1618) casymailoan (1585) 43F
7 lose jason007 (1787) casymailoan (1595) 21F
8 lose casymailoan (1605) jason007 (1777) 34F
9 win hoadong (1792) casymailoan (1583) 1F
10 lose lowblow (1792) casymailoan (1593) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by casymailoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames