casymailoan
Cờ nhanh: 1606 W4184D56L5845
Cờ chậm: 1476 W5897D412L7336)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose buom_vang (1710) casymailoan (1619) 29F
2 win lam1van (1677) casymailoan (1601) 70F
3 win casymailoan (1582) lam1van (1696) 37F
4 win flower (1582) casymailoan (1566) 32F
5 lose casymailoan (1582) flower (1566) 54F
6 lose anbinh (1704) casymailoan (1594) 28F
7 win casymailoan (1574) anbinh (1724) 37F
8 lose casymailoan (1584) dylan56 (1789) 47F
9 lose dylan56 (1779) casymailoan (1594) 49F
10 win casymailoan (1576) chirper (1666) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by casymailoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames