Steven_darwi
Cờ nhanh: 1559 W2920D246L3549
Cờ chậm: 1513 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Steven_darwi (1537) xterm (1761) 15F
2 lose xterm (1752) Steven_darwi (1546) 25F
3 lose khanh (1804) Steven_darwi (1554) 34F
4 lose Steven_darwi (1568) luatnd (1604) 40F
5 lose Steven_darwi (1583) luatnd (1589) 52F
6 lose Steven_darwi (1594) MrProsperity (1733) 57F
7 lose MrProsperity (1721) Steven_darwi (1606) 50F
8 win Baria_2018 (1630) Steven_darwi (1589) 1F
9 lose Steven_darwi (1604) Baria_2018 (1615) 68F
10 win Steven_darwi (1588) nguyenQ (1594) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steven_darwi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames