Steven_darwi
Cờ nhanh: 1585 W2284D172L2777
Cờ chậm: 1513 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Steven_darwi (1564) goodlife0 (1761) 26F
2 lose goodlife0 (1751) Steven_darwi (1574) 28F
3 lose HongJu (1531) Steven_darwi (1591) 36F
4 win Steven_darwi (1576) HongJu (1546) 52F
5 win namcam666 (1514) Steven_darwi (1562) 19F
6 win Steven_darwi (1548) tomimotolla (1514) 33F
7 win huynh05 (1516) Steven_darwi (1533) 11F
8 lose masturbator (1697) Steven_darwi (1544) 53F
9 win paulphan123 (1474) Steven_darwi (1530) 44F
10 win nokia123 (1518) Steven_darwi (1514) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steven_darwi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames