Cookkai
Cờ nhanh: 1842 W4078D287L3564
Cờ chậm: 1617 W4761D787L4150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cookkai (1604) lxtinh (1508) 58S
2 lose lxtinh (1488) Cookkai (1624) 54S
3 win BmQ (1476) Cookkai (1613) 30S
4 win tomcoi2020 (1439) Cookkai (1602) 72S
5 win namdinh111 (1501) Cookkai (1589) 48S
6 win phan (1536) Cookkai (1575) 66S
7 win Cookkai (1560) phan (1551) 27S
8 draw andy20 (1467) Cookkai (1562) 106S
9 lose Cookkai (1581) HienChau49 (1474) 70S
10 win HienChau49 (1487) Cookkai (1568) 115S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cookkai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames