Cookkai
Cờ nhanh: 1621 W3547D254L3131
Cờ chậm: 1701 W3996D658L3448)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aladanhh (1416) Cookkai (1611) 24F
2 lose nsp (1535) Cookkai (1629) 48F
3 win saunon (1470) Cookkai (1618) 50F
4 win aladanhh (1403) Cookkai (1608) 56F
5 win quocan2017 (1580) Cookkai (1593) 17F
6 win kenkin12 (1600) Cookkai (1577) 25F
7 win win3891 (1539) Cookkai (1562) 42F
8 win dongabc (1457) Cookkai (1549) 21F
9 win ChuongLam (1575) Cookkai (1532) 51F
10 lose ChuongLam (1560) Cookkai (1547) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cookkai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames