peterha72
Cờ nhanh: 1602 W68724D2746L61874
Cờ chậm: 1497 W36D1L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Philip3 (1567) peterha72 (1619) 32F
2 lose vuthuy100 (1743) peterha72 (1645) 44F
3 win peterha72 (1626) mtq90 (1759) 42F
4 draw vince2013 (1479) peterha72 (1635) 71F
5 lose peterha72 (1681) vince2013 (1433) 52F
6 win Shutandplay (1507) peterha72 (1670) 17F
7 lose peterha72 (1687) QuocTienND (1637) 40F
8 win peterha72 (1672) QuocTienND (1652) 46F
9 win peterha72 (1656) QuocTienND (1668) 44F
10 win peterha72 (1625) player0x2 (1610) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterha72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames