peterha72
Cờ nhanh: 1545 W65344D2536L58812
Cờ chậm: 1497 W36D1L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungbmicabra (1593) peterha72 (1519) 37F
2 lose peterha72 (1550) hungbmicabra (1562) 43F
3 win hungbmicabra (1599) peterha72 (1513) 25F
4 win peterha72 (1472) hungbmicabra (1640) 39F
5 win peterha72 (1430) THTN2015 (1599) 65F
6 lose THTN2015 (1575) peterha72 (1454) 47F
7 lose peterha72 (1481) THTN2015 (1548) 38F
8 lose THTN2015 (1517) peterha72 (1512) 29F
9 lose peterha72 (1547) THTN2015 (1482) 32F
10 lose THTN2015 (1442) peterha72 (1587) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterha72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames