hunggia_uk
Cờ nhanh: 1861 W13794D854L12890
Cờ chậm: 1577 W15D0L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose myvu (1899) hunggia_uk (1876) 13F
2 lose myvu (1883) hunggia_uk (1892) 86F
3 win aguang (1830) hunggia_uk (1878) 48F
4 win aguang (1845) hunggia_uk (1863) 42F
5 lose tuanvinh27 (1938) hunggia_uk (1877) 50F
6 lose tuanvinh27 (1923) hunggia_uk (1892) 50F
7 win ttvv (1861) hunggia_uk (1877) 40F
8 draw hunggia_uk (1877) ttvv (1861) 77F
9 lose hunggia_uk (1893) nhatnam (1882) 31F
10 lose nhatnam (1865) hunggia_uk (1910) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hunggia_uk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames